FANDOMWojna o dolinę Pontaru – działania wojenne, pomiędzy królestwem Temerii (i Ellander), a Aedirn. Królami tychże państw w tym czasie byli:

Tereny sporne

Kością niezgody między tymi krajami była część doliny Pontaru z twierdzą Hagge. Dwaj władcy chcieli umocnić swoją władzę w dolinie.

Działania Wojenne

Armia Medella zmierzała w kierunku Aedirn, przez dolinę Pontaru. Poruszała się jednak tak powoli, że król Virfuril zdążył zająć twierdzę Hagge i umocnić swoją obronę. Zbyt mało zdyscyplinowane wojsko Temerii poniosło klęskę w bitwie pod Hagge.

Skutki

Król Virfuril przypieczętował swoją władzę nad doliną Pontar. Medell, po klęsce jego wojsk, nie ponowił już ataku na Aedirn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.