FANDOM


Zatoka Praksedy – zatoka w Kovirze u ujścia rzeki Tango, nad którą leżało miasto Pont Vanis. Nazwana na cześć Praksedy.