FANDOM


Zavada - wioska na zachodniej granicy księstwa Ellander, leży w odległości 42 mil od Mariboru. W karczmie, na rozstaju w pobliżu Zavady, zatrzymał się goniec Aplegatt podróżujący z wieściami do Mariboru.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Przed wieczorem był już na zachodniej granicy księ­stwa Ellander, na rozstaju w okolicach wioski Zavada, skąd miał prostą i bezpieczną drogę do Mariboru - czter­dzieści dwie mile bitym, uczęszczanym traktem. Na rozstaju była karczma.

Czas pogardy