FANDOM


Zlecenie na archesporyzlecenie w grze Wiedźmin.

Opis

Substances Archespore juice Substances Archespore juice Substances Archespore juice

Zlecenie rozpoczynamy po przeczytaniu ogłoszenia z tablicy ogłoszeń przy Nowym Narakorcie.

Strażnik Siemko zleca przyniesienie 3 flakonów soków archespora. Aby wykonać zadanie należy zdobyć informacje na temat archesporów z książki O przekleństwach i przeklętych. Potwory można znaleźć na bagnach.

Po zdobyciu 3 flakonów udajemy się do Siemka, który przebywa w loszku. Otrzymujemy nagrodę: 200 Items Oren + 5000 PD.